Văn bản Quy phạm pháp luật
TB 
Số Ký hiệu:
 
Ban hành:
// 
Người ký:
 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
Thực hiện thông báo số 895/VPUB-HCC ngày 01/6/2021 của Văn phòng UBND tỉnh. Kể từ ngày 02/06/2021 Sở Y tế không tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận một cửa. Hồ sơ phê duyệt phương án cách ly và hỗ trợ đưa đón chuyên gia nước ngoài nhập cảnh: Sau khi nhập thông tin trực tuyến, các công ty vui lòng gửi bản chính bộ hồ sơ cho Sở Y tế qua đường bưu điện theo địa chỉ: Sở Y tế tỉnh Bình Dương, Tầng 15, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, P. Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Trân trọng (Lưu ý các công ty vui lòng gửi bưu điện (dịch vụ bưu chính công ích) không gửi grap hoạch dịch vụ chuyển phát nhanh khác. xin cảm ơn 
Nội dung Tập tin Đính kèm:
 
Ảnh
Video