Văn bản Chỉ đạo điều hành
CV 
Số Ký hiệu:
1293/SYT-NVY 
Ban hành:
13/05/2022 
Người ký:
Đoàn Thị Hồng Thơm 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
Tăng cường giám sát trường hợp viên gan cấp không rõ nguyên nhân. Kg: Các cơ sở y tế 
Nội dung Tập tin Đính kèm:
Ảnh
Video