Văn bản Chỉ đạo điều hành
CV 
Số Ký hiệu:
1284/SYT-VP 
Ban hành:
13/05/2022 
Người ký:
 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
Đi tham quan du lịch (K/g: TTYT Bàu Bàng) 
Nội dung Tập tin Đính kèm:
Ảnh
Video