Văn bản Chỉ đạo điều hành
CV 
Số Ký hiệu:
1276/SYT-NVY 
Ban hành:
13/05/2022 
Người ký:
Nguyễn Hồng Chương 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
thực hiện Chỉ thị số 09/CT-UBND tỉnh BD (K/g: TTSKLĐMT; CDC; TTYT huyện, thị, TP; Các cơ sở y tế trên địa bàn BD 
Nội dung Tập tin Đính kèm:
Ảnh
Video