Văn bản Chỉ đạo điều hành
BC 
Số Ký hiệu:
6/BC-SYT 
Ban hành:
14/01/2022 
Người ký:
Nguyễn Hồng Chương 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
Đánh giá cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương (Từ 06/1/2022 đến 12/01/2022) (K/g: Các đơn vị trực thuộc SYT) 
Nội dung Tập tin Đính kèm:
Ảnh
Video