Văn bản Chỉ đạo điều hành
QĐ 
Số Ký hiệu:
46/QĐ-SYT 
Ban hành:
13/01/2022 
Người ký:
Nguyễn Hồng Chương 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
Thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược (K/g: PYT huyện, thị, TP) 
Nội dung Tập tin Đính kèm:
Ảnh
Video