Văn bản Chỉ đạo điều hành
CV 
Số Ký hiệu:
110/SYT-NVD 
Ban hành:
13/01/2022 
Người ký:
Nguyễn Hồng Chương 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua hóa chất xét nghiệm theo máy năm 2022 của TT SKSS (K/g: TTCSSKSS) 
Nội dung Tập tin Đính kèm:
Ảnh
Video