Văn bản Chỉ đạo điều hành
CV 
Số Ký hiệu:
115/SYT-NVY 
Ban hành:
13/01/2022 
Người ký:
Nguyễn Hồng Chương 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
triển khai thực hiện kế hoạch tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh BD giai đoạn 2021-2026 (K/g: Các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh) 
Nội dung Tập tin Đính kèm:
Ảnh
Video