Văn bản Chỉ đạo điều hành
CV 
Số Ký hiệu:
116/SYT-NVY 
Ban hành:
13/01/2022 
Người ký:
Nguyễn Hồng Chương 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
triển khai thực hiện chỉ thị số 35/CT-Ttg ngày 31/12/2021 của thủ tướng chính phủ (K/g : Các cơ sở Y tế trên địa bàn BD) 
Nội dung Tập tin Đính kèm:
Ảnh
Video