Văn bản Chỉ đạo điều hành
CV 
Số Ký hiệu:
358-CV-ĐUK 
Ban hành:
// 
Người ký:
 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
Về việc thông báo một số nội dung liên quan đến lớp học trực tuyến dành cho đảng viên mới Khóa III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.Kg: các đơn vị 
Ảnh
Video