Văn bản Chỉ đạo điều hành
TB 
Số Ký hiệu:
71/TB-SNV 
Ban hành:
23/11/2021 
Người ký:
 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
Triệu tập học viên tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức Quản lý Nhà nước ngạch Chuyên viên chính, khóa 14 năm 2021. kg: các đơn vị TT 
Nội dung Tập tin Đính kèm:
Ảnh
Video