Văn bản Chỉ đạo điều hành
CV 
Số Ký hiệu:
3079-SYT-NVD 
Ban hành:
25/11/2021 
Người ký:
Nguyễn Hồng Chương 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
tạm cho BV HSCCBD mượn Lovenox 60mg/0.6mg (K/g: BV DÃ CHIẾN HỒI SỨC CẤP CỨU , BVQT BECAMEX ) 
Nội dung Tập tin Đính kèm:
Ảnh
Video