Văn bản Chỉ đạo điều hành
CV 
Số Ký hiệu:
2705-SYT-VP 
Ban hành:
22/10/2021 
Người ký:
Nguyễn Hồng Chương 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
KHẨN Khen thưởng trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (K/g: các đơn vị trực thuộc, cơ sở thu dung, điều trị covid-19, BVDK, PKDK ngoài công lập ) 
Nội dung Tập tin Đính kèm:
Ảnh
Video