Văn bản Chỉ đạo điều hành
CV 
Số Ký hiệu:
203/TB-TU 
Ban hành:
06/10/2021 
Người ký:
 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
THÔNG BÁO Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại cuộc họp giao ban về tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid -19 trên địa bàn tỉnh (K/g: các đơn vị trực thuộc ) 
Nội dung Tập tin Đính kèm:
Ảnh
Video