Văn bản Chỉ đạo điều hành
CV 
Số Ký hiệu:
2597-SYT-VP 
Ban hành:
13/10/2021 
Người ký:
Đoàn Thị Hồng Thơm 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
rà soát thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực dự phòng lây nhiễm HIV. (K/g: TT KSBT ) 
Nội dung Tập tin Đính kèm:
Ảnh
Video