Văn bản Chỉ đạo điều hành
CĐ 
Số Ký hiệu:
03-CĐ-TU 
Ban hành:
15/09/2021 
Người ký:
 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
Điện của Thường trực Tỉnh ủy (K/g: các đơn vị trực thuộc ) 
Nội dung Tập tin Đính kèm:
Ảnh
Video