Văn bản Chỉ đạo điều hành
CV 
Số Ký hiệu:
2269-SYT-NVY 
Ban hành:
17/09/2021 
Người ký:
Cao Thị Bích Thuận 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
triển khai thực hiện kiến nghị của kiểm toán nhà nước về hoạt động quản lý công tác xử lý nước thải, rác thải trên địa bàn tỉnh BD (K/g: các đơn vị trực thuộc ) 
Nội dung Tập tin Đính kèm:
Ảnh
Video