Văn bản Chỉ đạo điều hành
CV 
Số Ký hiệu:
2270-SYT-NVY 
Ban hành:
17/09/2021 
Người ký:
Cao Thị Bích Thuận 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
xử lý thi hài tử vong do nhiễm SARS-Cov-2 liên quan đến tôn giáo tín ngưỡng (K/g: các đơn vị trực thuộc ) 
Nội dung Tập tin Đính kèm:
Ảnh
Video