Văn bản Chỉ đạo điều hành
CV 
Số Ký hiệu:
2238-SYT-NVD 
Ban hành:
15/09/2021 
Người ký:
Nguyễn Hồng Chương 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
đính chính nội dung công văn 1379/SYT-NVD ngày 23/6/2021 (K/g: TT KSBT ) 
Nội dung Tập tin Đính kèm:
Ảnh
Video