Văn bản Chỉ đạo điều hành
CV 
Số Ký hiệu:
135-CV-BCD 
Ban hành:
22/07/2021 
Người ký:
Nguyễn Hồng Chương 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
hỗ trợ nhân viên y tế đến cơ sở làm việc (K/g: các đơn vị trực thuộc, các cơ sở y tế ngoài công lập ) 
Nội dung Tập tin Đính kèm:
Ảnh
Video