Văn bản Chỉ đạo điều hành
CV 
Số Ký hiệu:
1618-SYT-KHTC 
Ban hành:
22/07/2021 
Người ký:
Nguyễn Hồng Chương 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
danh sách các sinh phẩm/trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro xét nghiệm SARS-CoV-2 đã được cấp số đăng ký, GPNK kèm thông tin hiệu năng và khả năng cung ứng và giá bán do đơn vị cung ứng công bố (cập nhật lần 4) (K/g: các đơn vị trực thuộc) 
Ảnh
Video