Văn bản Chỉ đạo điều hành
CV 
Số Ký hiệu:
1616-SYT-KHTC 
Ban hành:
22/07/2021 
Người ký:
Nguyễn Hồng Chương 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
triển khai Cổng trao đổi thông tin giữa Kiểm toán nhà nước với các đơn vị được kiểm toán (K/g: các đơn vị trực thuộc ) 
Ảnh
Video