Văn bản Chỉ đạo điều hành
TB 
Số Ký hiệu:
 
Ban hành:
// 
Người ký:
 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
Danh sách hoàn thành cách ly y tế tại các tỉnh, TP. kg: TT CDC; TTYT huyện, thị, TP 
Ảnh
Video