Văn bản Chỉ đạo điều hành
TB 
Số Ký hiệu:
2288/TB-PAS 
Ban hành:
17/06/2021 
Người ký:
 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
Thông báo hội thảo tập huấn trực tuyến "Các nguyên tắc cơ bản trong xét nghiệm kháng nguyên SARS-CoV-2" 
Nội dung Tập tin Đính kèm:
Ảnh
Video