Văn bản Chỉ đạo điều hành
CV 
Số Ký hiệu:
1345/SYT-VP 
Ban hành:
18/06/2021 
Người ký:
Nguyễn Hồng Chương 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
Hỗ trợ thông báo mời tiêm vắc xin phòng chống Covid-19 (đợt 3) cho cán bộ chủ chốt của tỉnh (K/g: CDC; TTYT huyện, thị, TP) 
Nội dung Tập tin Đính kèm:
Ảnh
Video