Văn bản Chỉ đạo điều hành
CV 
Số Ký hiệu:
1344/SYT-NVY 
Ban hành:
18/06/2021 
Người ký:
Cao Thị Bích Thuận 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
Cử CB hỗ trợ công tác PC dịch Covid-19 (K/g: Bệnh viện: Columbia; Hạnh Phúc; An Phú; BVĐK Quốc tế Becamex; Hoàn Mỹ- vạn Phúc 2; PYT Thuận An; TTYT Thuận An) 
Nội dung Tập tin Đính kèm:
Ảnh
Video