Văn bản Chỉ đạo điều hành
CV 
Số Ký hiệu:
1057-BVDHYD 
Ban hành:
09/06/2021 
Người ký:
 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
V/v tập huấn kiến thức, kỹ năng phòng chống dịch COVID-19 (K/g: các đơn vị trực thuộc ) 
Nội dung Tập tin Đính kèm:
Ảnh
Video