Văn bản Chỉ đạo điều hành
CV 
Số Ký hiệu:
4614-BYT 
Ban hành:
09/06/2021 
Người ký:
 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
hướng dẫn một số nội dung Thông tư số 04/2021/TT-BYT  
Ảnh
Video