Văn bản Chỉ đạo điều hành
QĐ 
Số Ký hiệu:
2834/QĐ-BYT 
Ban hành:
10/06/2021 
Người ký:
 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
Ban hành Hướng dẫn xét nghiệm nhiễm mới HIV. kg: các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh 
Ảnh
Video