Văn bản Chỉ đạo điều hành
CV 
Số Ký hiệu:
1267-SYT-KHTC 
Ban hành:
10/06/2021 
Người ký:
Đoàn Thị Hồng Thơm 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
KHẨN triển khai thực hiện công văn số 5386/BTC-NSNN ngày 24/5/2021 của bộ tài chính (K/g: các đơn vị trực thuộc ) 
Nội dung Tập tin Đính kèm:
Ảnh
Video