Văn bản Chỉ đạo điều hành
QĐ 
Số Ký hiệu:
2022-QD-BYT 
Ban hành:
28/05/2021 
Người ký:
 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
Quyết định ban hành “Hướng dẫn sử dụng sinh phẩm xét nghiệm nhanh kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2” (K/g: các đơn vị trực thuộc ) 
Ảnh
Video