Văn bản Chỉ đạo điều hành
CV 
Số Ký hiệu:
348-DP-DT 
Ban hành:
29/05/2021 
Người ký:
 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
HỎA TỐC Điều tra xác minh, truy vết, cách ly, lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp liên quan đến chuyến bay từ Nhật bản (K/g: TT KSBT ) 
Nội dung Tập tin Đính kèm:
Ảnh
Video