Văn bản Chỉ đạo điều hành
QĐ 
Số Ký hiệu:
371-QD-SYT 
Ban hành:
22/05/2021 
Người ký:
Nguyễn Hồng Chương 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
phê duyệt phạm vi hoạt động chuyên môn TRẠM Y TẾ HÒA LỢI-TTYT BẾN CÁT (K/g: PYT BẾN CÁT ) 
Nội dung Tập tin Đính kèm:
Ảnh
Video