Văn bản Chỉ đạo điều hành
PA 
Số Ký hiệu:
32-PA-SYT 
Ban hành:
08/04/2021 
Người ký:
Nguyễn Hồng Chương 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
đảm bảo y tế, phòng chống dịch bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm phục vụ bầu cử đại biễu khóa XV và bầu cử đại biểu HDND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (K/g: TTYT huyện, thị, tp) 
Nội dung Tập tin Đính kèm:
Ảnh
Video