Văn bản Chỉ đạo điều hành
CV 
Số Ký hiệu:
31-SYT-DVMT 
Ban hành:
05/04/2021 
Người ký:
Nguyễn Hồng Chương 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
điều chuyển số lượng thuốc trúng thầu tập trung năm 2019-2021 cho BVDK BD (K/g: BVDK, TTYT DĨ AN, TÂU UYÊN, BẾN CÁT, BÀU BÀNG, PHÚ GIÁO, BẮC TÂN UYÊN) 
Nội dung Tập tin Đính kèm:
Ảnh
Video