Văn bản Chỉ đạo điều hành
CV 
Số Ký hiệu:
30-SYT-DVMT 
Ban hành:
08/04/2021 
Người ký:
Cao Thị Bích Thuận 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
điều chuyển số lượng thuốc trúng thầu tập trung năm 2019-2021 của BVDK BD (K/g: BVDK, TTYT Thuận an, CTCP DƯỢC LIỆU TW2 ) 
Nội dung Tập tin Đính kèm:
Ảnh
Video