Văn bản Chỉ đạo điều hành
QĐ 
Số Ký hiệu:
1817/QĐ-BYT 
Ban hành:
07/04/2021 
Người ký:
 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
Ban hành hướng dẫn tạm thời việc gộp mẫu XN SARS-CoV-2 (K/g: CDC) 
Nội dung Tập tin Đính kèm:
Ảnh
Video