Văn bản Chỉ đạo điều hành
GM 
Số Ký hiệu:
27/TM-UBND 
Ban hành:
23/02/2021 
Người ký:
 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Thư mời 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
Hỏa tốc- Mời dự HN trực tuyến 24/2/2021 8h. kg: TT CDC 
Nội dung Tập tin Đính kèm:
Ảnh
Video