Văn bản Chỉ đạo điều hành
CV 
Số Ký hiệu:
402-SYT-VP 
Ban hành:
23/02/2021 
Người ký:
Nguyễn Hồng Chương 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
báo cáo danh sách lãnh đạo, quản lý (K/g: các đơn vị trực thuộc ) 
Nội dung Tập tin Đính kèm:
Ảnh
Video