Văn bản Chỉ đạo điều hành
KH 
Số Ký hiệu:
01/KH-SYT 
Ban hành:
13/01/2021 
Người ký:
Nguyễn Hồng Chương 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Kế hoạch 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
KH công tác PC tham nhũng năm 2021 (K/g: Các đơn vị trực thuôc SYT) 
Nội dung Tập tin Đính kèm:
Ảnh
Video