Văn bản Chỉ đạo điều hành
QĐ 
Số Ký hiệu:
122/QĐ-BYT 
Ban hành:
11/01/2021 
Người ký:
 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
Hướng dẫn QG về cảnh giác dược 
Ảnh
Video