Văn bản Chỉ đạo điều hành
QĐ 
Số Ký hiệu:
198/QĐ-BYT 
Ban hành:
13/01/2021 
Người ký:
 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
Quyết định quy định chuẩn định dang dữ liệu kết nối liên thông y tế cơ sở với nền tảng quản lý thông tin y tế cơ sở V20 
Ảnh
Video