Văn bản Chỉ đạo điều hành
QĐ 
Số Ký hiệu:
4946/QĐ-BYT 
Ban hành:
// 
Người ký:
 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
Ban hành tài liệu "Hướng dẫn sàng lọc và can thiệp giảm tác hại cho người có nguy cơ sức khỏe do uống rươu, bia tại cơ sở chăm sóc sức khỏe ban đầu và tại cộng đồng" 
Nội dung Tập tin Đính kèm:
Ảnh
Video