Văn bản Chỉ đạo điều hành
TB 
Số Ký hiệu:
292/HCQG-NN-TH&TT-TV 
Ban hành:
10/03/2020 
Người ký:
 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
Chiêu sinh chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên theo phương thức từ xa. kg: các đơn vị TT 
Nội dung Tập tin Đính kèm:
Ảnh
Video