Văn bản Chỉ đạo điều hành
CV 
Số Ký hiệu:
2502/SYT-VP 
Ban hành:
22/10/2020 
Người ký:
Nguyễn Hồng Chương 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
Tham dự Hội thảo (K/g: TTCSSKSS) 
Nội dung Tập tin Đính kèm:
Ảnh
Video