Văn bản Chỉ đạo điều hành
GM 
Số Ký hiệu:
71-GM-SKHCN 
Ban hành:
21/10/2020 
Người ký:
 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Thư mời 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
Tham gia đào tạo về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo “Xây dựng chiến lược nhân sự, thương hiệu và bảo hộ sở hữu trí tuệ cho dự án khởi nghiệp (K/g: các đơn vị trực thuộc) 
Nội dung Tập tin Đính kèm:
Ảnh
Video