Văn bản Chỉ đạo điều hành
CV 
Số Ký hiệu:
2493-SYT-NVY 
Ban hành:
22/10/2020 
Người ký:
 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
Tham dự tập huấn về quản lý chất thải , vệ sinh môi trường và triển khai cơ sở y tế xanh sạch đẹp (K/g: TT KSBT) 
Nội dung Tập tin Đính kèm:
Ảnh
Video