Văn bản Chỉ đạo điều hành
CV 
Số Ký hiệu:
2494-SYT-NVY 
Ban hành:
22/10/2020 
Người ký:
 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
Góp ý quyết định 1313/QD-BYT hướng dẫn quy trình KCB (K/g: các BV Công lập ) 
Nội dung Tập tin Đính kèm:
Ảnh
Video