Văn bản Chỉ đạo điều hành
QĐ 
Số Ký hiệu:
874/QĐ-SYT 
Ban hành:
15/10/2020 
Người ký:
Lục Duy Lạc 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
Đính chính kết quả lựa chọn nhà thầu mặt hàng thuốc bát vị của gói thầu mua thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn BD 2019-2020 (K/g: Các cơ sở khám chữa bệnh) 
Nội dung Tập tin Đính kèm:
Ảnh
Video