Văn bản Chỉ đạo điều hành
BC 
Số Ký hiệu:
114/BC-TTĐ 
Ban hành:
16/09/2020 
Người ký:
Lục Duy Lạc 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
BC thẩm định KH lựa chọn nhà thầu (K/g : Trung tâm Pháp Y) 
Nội dung Tập tin Đính kèm:
Ảnh
Video